Điều khoản sử dụng

Dịch vụ và chấp nhận các điều khoản và điều kiện

AisanSingleFinder cung cấp dịch vụ cho những người trưởng thành độc thân gặp nhau trực tuyến, do chúng tôi điều hành. Bằng cách sử dụng Trang web AisanSingleFinder, ("Trang web") bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện này ("Thỏa thuận"), cho dù bạn có đăng ký làm thành viên của AisanSingleFinder ("Thành viên") hay không. Nếu bạn muốn trở thành Thành viên và sử dụng dịch vụ AisanSingleFinder ("Dịch vụ"), vui lòng đọc các Điều khoản và Điều kiện này. Nếu bạn phản đối bất kỳ điều gì trong Thỏa thuận này, không sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ.

Đủ điều kiện

Bằng cách sử dụng AisanSingleFinder (“Trang web”), bạn tuyên bố, cam kết và đảm bảo rằng bạn có quyền, thẩm quyền và năng lực để tham gia Thỏa thuận này và tuân thủ tất cả các Điều khoản và Điều kiện và bạn phải từ 18 tuổi trở lên để đăng ký làm thành viên hoặc sử dụng Dịch vụ của Trang web.

Mật khẩu

Là một phần của quy trình đăng ký của Trang web, người dùng sẽ được yêu cầu cung cấp mật khẩu. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cung cấp và chọn một mật khẩu không dễ đoán và để giữ an toàn. Bạn phải thay đổi mật khẩu của mình nếu có lý do để tin rằng tài khoản của bạn không còn an toàn.

Thông tin người dùng

Bạn tuyên bố, đảm bảo và cam kết rằng thông tin và hình ảnh mà bạn cung cấp cho Trang web là / chính xác về mọi mặt.

Ngoài những điều trên, bạn không được tải lên trang web của chúng tôi những hình ảnh có chứa:

  • đồ họa;
  • tuổi vị thành niên;
  • những người nổi tiếng;
  • chất lượng thấp; 
  • không phù hợp (khỏa thân, khiêu dâm hoặc bạo lực).

Rủi ro riêng

Bạn chấp nhận rằng việc sử dụng Trang web và Dịch vụ của bạn là hoàn toàn tự chịu rủi ro.

Nội dung của Hồ sơ

  1. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung của hồ sơ, tin nhắn, bản ghi âm video và âm thanh của mình và các tài liệu khác mà bạn có thể tải lên Dịch vụ hoặc truyền cho các thành viên khác của Dịch vụ.
  2. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không tải lên hồ sơ của mình hoặc lên Trang web bất kỳ nội dung nào lạm dụng, tục tĩu, tục tĩu, xúc phạm, có khuynh hướng tình dục, đe dọa, quấy rối, xúc phạm chủng tộc, không đúng hoặc không phù hợp theo quyết định riêng của chúng tôi hoặc có hình ảnh, ảnh của người chưa đủ tuổi hoặc người nổi tiếng.

Tương tác với các thành viên

Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự tương tác của mình với các thành viên khác của Dịch vụ và Trang web.

Thông tin không bí mật

ou đồng ý rằng bất kỳ tài liệu hoặc thông tin nào do bạn cung cấp, lưu và ngoại trừ bất kỳ Thông tin Cá nhân nào (có thể bao gồm tên đầy đủ, địa chỉ bưu điện, số điện thoại của bạn, v.v.), việc sử dụng chúng được điều chỉnh bởi Chính sách Bảo mật của chúng tôi, sẽ được được coi là không bí mật và không độc quyền và chúng tôi có thể sử dụng tài liệu hoặc thông tin đó mà không bị hạn chế. Bạn xác nhận rằng bất kỳ tài liệu hoặc thông tin nào do bạn cung cấp sẽ có sẵn cho các thành viên khác hoặc người dùng của Trang web để đọc.

Rủi ro

Bạn thừa nhận rằng có những rủi ro liên quan đến hẹn hò trực tuyến, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

  1. vô tình đối xử với người chưa đủ tuổi thành niên;
  2. những người hành động dưới một hồ sơ hoặc thông tin sai lệch; hoặc là
  3. cho mục đích tội phạm hoặc các hành vi gian lận bao gồm nhưng không giới hạn, lừa đảo hoặc gửi thư rác.

Bạn đồng ý thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa cần thiết khi giao tiếp hoặc gặp gỡ với những người dùng khác, đặc biệt nếu bạn quyết định gặp trực tiếp. Ngoài ra, bạn đồng ý xem xét các lời nhắc an toàn hẹn hò trực tuyến của chúng tôi trước khi sử dụng dịch vụ.

Danh tính của thành viên

Bạn thừa nhận rằng Trang web không thể và không đảm bảo rằng mỗi thành viên hoặc người dùng của Dịch vụ hoặc Trang web là chính họ mà họ tuyên bố là, vì thực tế là việc xác thực người dùng là vô cùng khó khăn trên internet. Trang web không đảm bảo rằng hồ sơ thành viên là đáng tin cậy, chính xác hoặc đầy đủ. Do đó, bạn phải cẩn thận trong giao dịch với các thành viên khác hoặc người dùng của Trang web.

Yêu cầu chấm dứt tài khoản

Bạn có thể gửi đơn đăng ký chấm dứt tài khoản bất kỳ lúc nào bằng cách truy cập trang "Cài đặt Tài khoản". (Trang này cần hiển thị sau khi đăng nhập)

Tài khoản bị chúng tôi chấm dứt

Chúng tôi có thể chấm dứt ngay lập tức tài khoản của bạn và quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ bất kỳ lúc nào nếu chúng tôi xác định (theo quyết định tuyệt đối của chúng tôi) rằng bạn đã vi phạm Thỏa thuận này. Thông báo về việc chấm dứt hợp đồng sẽ được chuyển đến địa chỉ email cuối cùng mà bạn cung cấp cho chúng tôi.

Theo dõi thông tin

Trang web có quyền giám sát tất cả các hồ sơ, tin nhắn, trò chuyện và tin nhắn tức thì để đảm bảo rằng chúng tuân thủ các yêu cầu của Điều khoản và điều kiện này.

Bảo mật thông tin

Việc truyền dữ liệu qua internet không thể được đảm bảo là hoàn toàn được bảo mật. Chúng tôi không đảm bảo và không thể đảm bảo tính bảo mật của bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp cho chúng tôi trong khi chúng tôi rất nỗ lực bảo vệ thông tin của bạn. Do đó, bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp cho chúng tôi hoàn toàn do bạn tự chịu rủi ro. Tuy nhiên, khi chúng tôi nhận được thông tin của bạn, chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để duy trì tính bảo mật của thông tin đó.